Mekanik  Salmastra

Mekanik  Salmastra ve yumuşak salmastraların pompalarda kullanılması durumunun avantajları ile dezavantajlarının karşılaştırılması aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Mekanik salmastranın avantajları;

a- Mil veya mil burcunda aşınma meydana gelmez,

b- Sürekli bakım gerektirmez,

c- Çalışma ömrü uzundur,

d- Akışkan kaçağı (sızıntı) yok denecek kadar azdır.

Yumuşak salmastranın avantajları;

a- Satın alma maliyeti düşüktür,

b- Montajı ve demontajı esnasında pompanın sökülmesi gerekmez.

Bugün, pompa teknolojisinde kullanılan yumuşak salmastraların ömrü, malzeme cinsine ve işletme koşullarına bağlı olarak değişir. Pompalarda, yumuşak salmastra kullanılması durumunda sızdırmazlığı kesin olarak sağlamak imkansızdır. Mil aşınmasını en az düzeye indirecek, yağlama görevi yapacak ve sürtünme ısısını iletecek bir miktar sızıntıya izin vermek gerekir. İşletme esnasında minimum akışkan kaçağı (sızıntı) miktarı ; akışkan ortamının cinsine, basınç, sıcaklık ve kayma hızına bağlı olarak genelde 10….120 damla/dak. akışkan kabul edilebilir.

Pompalarda, mekanik salmastra kullanılması durumunda oluşan sızıntı, her ne kadar yumuşak salmatraya kıyasla yok denecek kadar az ise de, akışkan kaçağı sızdırmazlık yüzeyi dış çapından iç çapına doğru sızıntı olması durumunda minimum seviyededir. Aksi takdirde, kaçak miktarı yaklaşık 10 kat mertebesinde bir artma gösterir. Mekanik bir salmastra, sızıntıyı; sızdırmazlığı sağlanacak basınç farkı, sızıntı aralığı, mil çapı ve devir sayısı ile birlikte mekanik salmastranın yüzey düzgünlüğü, titreşimler ve sızdırmazlığı sağlanacak akışkan ortamın özellikleri ve de montaj esnasında gösterilen özen etkiler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Telefon:0 216 394 91 50

Mail:[email protected]

You Might Also Like