Vakum Pompası İzmir

Vakum Pompası İzmir

Vakum Pompası İzmir. Vakum pompaları ve vakum jeneratörleri, çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalar için atmosfer altı basınç sağlar. Vakum pompası teknolojileri, endüstriyel kavrama ve aynalama, laboratuvar gaz alma, kimyasal ve yarı iletken işleme alanlarında saflaştırma için kullanılır. Vakumlu taşıma sistemleri ilaç, gıda işleme ve tarımsal uygulamalar gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.

Çalışma Prensibi

Vakum, gaz basıncının atmosferik basınçtan çok daha az olduğu bir kap veya boşluktur. Basınç, bir kabın duvarlarına çarpışan hareketli gaz moleküllerinin kuvveti ile yaratılır. Özünde, daha sonra, bir kabın içindeki vakum, gaz moleküllerini (madde) kaptan alarak, çarpışma sıklığını ve böylece basıncı düşürerek üretilir. Vakumun kalitesi, basıncın mükemmel bir vakuma ne kadar yakın olduğu (sıfır basınç) anlamına gelir. Vakum kalitesi, “Geleneksel” bir yaklaşıma veya Amerikan Vakum Derneği’ne (AVS) dayanarak standart hale getirilmiş basınç aralıkları ile tanımlanır.

Vakum pompaları ve vakum jeneratörleri, gaz moleküllerini bir tank veya ortamdan fiziksel olarak çıkararak vakum oluşturur. Bu vakumları oluşturmak için kullanılan iki ana prensip vardır: gaz transferi ve gaz tutma.

Gaz Transferi

Gaz transfer prensibi ile çalışan vakum pompaları, gazları pompa içinde hareket ettirerek vakum oluşturur. Bu pompalar rejenerasyona gerek kalmadan sürekli olarak kullanılabilir. Tüm gaz transfer pompaları pozitif yer değiştirme veya kinetiktir (momentum transferi). Pozitif yer değiştirme (gaz yer değiştiren) pompalar, gazı kapalı alanlardan atmosfere, sonraki akış aşamasına kadar yer değiştirir. Kinetik pompalar, mekanik olarak (mekanik vakum pompaları) veya bitişik bir buhar akımı (venturi jet vakum pompaları) vasıtasıyla pompalama yönünde hızlandırarak gazı değiştirir.

Gaz Tutma

Gaz tutma veya gaz bağlama prensibi ile çalışan vakum pompaları, gazı fiziksel olarak yakalayarak, donmuş bir durumda tutarak vakum oluşturur. Bu pompalar periyodik olarak yenilenmelidir, çünkü zaman içerisinde yakalanan malzemeye doygun hale gelirler.

Vakum Pompası Türleri

Üç ana vakum pompası kategorisi vardır: mekanik, yüksek vakum ve venturi jet. Bu tipler arasında genel seçim, uygulamaya ve kullanıcının vakum ihtiyacına bağlı olacaktır.

Mekanik Vakum Pompası İzmir

Mekanik vakum pompaları, pistonlar, diyaframlar, çarklar veya üfleyiciler gibi mekanik cihazlar kullanarak vakumlar üretir. Bu pompalar tipik olarak düşük vakumlarla (daha yüksek basınçlar) ilişkilendirilir ve yüksek vakumlu pompalar için genellikle destek pompaları (aşağıda açıklanmaktadır) olarak kullanılır.

Yüksek Vakum Pompası İzmir

Yüksek vakumlu pompalar, tipik olarak yüksek (<10-3,> 10-8 Torr) veya ultra yüksek (<10-8 Torr) aralığında daha yüksek kalitede (düşük basınçlı) vakumlar üretebilen pompalardır. Difüzyon, moleküler sürükleme, kriyosorpsiyon, gaz alma ve yüksek hızlı turbomoleküler rotorlar gibi termal, emilim ve mekanik işlemler kullanılarak ortalama serbest gaz molekülleri yolu üzerinde hareket ederek çalışırlar. Yüksek vakum pompaları, atmosferik basınçtan başlangıçta düşük vakum elde etmek için hemen hemen her zaman bir destek pompasına ihtiyaç duyar.

  • Turbomoleküler
  • Moleküler Sürükleme
  • Difüzyon / Buhar
  • İyon
  • Kriyojenik / Kriyosorpsiyon
  • Getter / TSP / NEG Sorpsiyonu

Venturi Jet Pompaları

  • Venturi Hava Jeti
  • Buharlı İtici
  • Sıvı Eğitimci / İtici

Venturi vakum jeneratörleri, venturi haznesi yapısı ve bir tüp veya borudan akan bir gazın özelliklerini kullanılarak boşaltılan gazın viskoz özelliklerine etki ederek vakum oluşturur. Venturi veya akışkan jetli vakum jeneratörleri, istenen bir portta bir vakum çekmek veya oluşturmak için “itici” akışkan olarak sıkıştırılmış hava, gaz veya sıvı akışına dayanır. Hareketli parça içermezler ve sıkıştırılmış akışkandan başka bir güç gerektirmezler.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Posta:  [email protected]

 

You Might Also Like