Haz.21

MEKANİK SALMASTRA

MEKANİK SALMASTRA

       Mekanik salmastralar, dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi için kullanılan elemanlardır. Aynı zamanda istenmeyen akışkan ve partiküllerin ortama girmelerini önler. Başka bir tarifle, eğer bir makine parçasının içinden kuvvet geçmesi isteniyor, fakat akışkan geçmesi istenmiyorsa, araya salmastra konulması gerekmektedir.
Mekanik salmastra; makine veya pompa gövdelerine montajlanmış, sabit eleman karşısında dönen mile bağlı olarak baskı altında kalmış bir baskı elemanı ve yüzeysel kaçakları engellemek için elastomerler ve yardımcı destek elemanlarından oluşur. Mekanik salmastralar yüzeylerinde oluşan basınçlara göre balanslı ve balanssız olarak iki gruba ayrılır.
Mekanik salmastra; pompanın sıvıyı atmosferden ayıran bir parçasıdır. Mekanik salmastraların çoğu, EN 12756 sayılı Avrupa standardına göre üretilmektedir. Mekanik salmastra çeşitleri: O-ringli, körüklü ve tek parça salmastra olan kartuş salmastralardır. Herhangi bir salmastra seçmeden önce, sıvı ve dolayısıyla salmastranın o sıvıya direnci hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:
– Sıvı tipinin tespit edilmesi
– Salmastranın maruz kalacağı basıncın tayin edilmesi
– Salmastanın maruz kalacağı hızın tayin edilmesi
– Yapısal boyutlarının belirlenmesidir.

MEKANİK SALMASTRANIN BİLEŞENLERİ

       Mekanik salmastra Dönen Kısım ve Sabit Kısım olmak üzere iki bileşenden oluşur.

 

– Salmastradaki sabit kısım, pompa gövdesinin içinde sabitlenmiştir. Salmastranın dönene kısmı ise, pompa miline sabitlenmiştir ve pompa çalışınca dönmektedir.
– İki adet primer salmastra yüzeyi, yay ve sıvı basıncı aracılığıyla birbirlerine kuvvet uygular. Çalışma sırasında iki salmastra arasında bulunan dar aralıkta bir sıvı filmi oluşur. Bu film atmosfere girmeden önce buharlaşır ve salmastra sıvısını sıkılaştırır.
– Sekonder salmastralar, iç aksam ve mil arasında sızıntı oluşmasını engeller.
– Salmastra yüzeyleri, yay aracılığıyla mekanik olarak birbirlerine kuvvet uygularlar.
– Yay tespit parçası, mildeki momenti salmastraya aktarır. Mekanik körük salmastralar aracılığıyla moment doğrudan körükler üzerinden aktarılır.

MEKANİK SALMASTRA MONTAJ ÖNERİLERİ

    – Pompa etrafını boşaltıp temizleyerek rahat ve temiz bir çalışma alanı oluşturunuz.
– Montaj sırası, pompa tipi ve modellerine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden daha önceden bilgi sahibi olunuz.
– Mildeki salgı ve balansı kontrol ediniz.Eksen kaçıklığı varsa mutlaka gideriniz.
– Sistemdeki hasarlı parçaların (değiştirilip) / onarılıp onarılmadığını kontrol ediniz. (Mil, rulman, keçe, o-ring, conta, vs.)
– Montaj ve bağlantı ölçülerini kontrol ediniz.
– O-ring yataklarında keskin köşe bulunup bulunmadığını, ayrıca geçişlerde ve yatak diplerinde pah kırıklarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Pah kırıklarının 2 mm x 30° olması tavsiye edilir.
– Mekanik salmastra yüzeyleri hassas lebleme yapılmıştır. Bu yüzden kesinlikle el sürmeyiniz. Yüzeyler hiç bir zaman ıslatılmamalı, kuru olarak montaj yapılmalı ve montaj eldiveni kullanılmalıdır.
– Mil üzerindeki kaydırmayı sağlamak için, mil üzerine ince bir tabaka halinde yağ ya da silikonlu gres sürünüz.
– Sabit elemanların dönmemesi için o-ringler kuru olarak montaj edilmelidir. 

You Might Also Like