Kompansatör

Kompansatör  sıcak ve soğuk akışkanlar taşıyan yada yüksek oranda çevre ısı değişimlerine maruz kalan boru hatlarındaki, ısıya bağlı genleşme yada büzülmenin sebep olduğu boyutsal değişimi gideren esnek metal körüklü parçalara denir.Boru hatlarında boyutsal değişimlere karşı bir önlem alınmadığı taktirde, tesisat üzerinde oluşan yoğun baskı, sistemdeki bağlantı noktaları ve cihazlara yansır.

Bu ve buna benzer sorunların ortadan kaldırılmasında en uygun ve hesaplı çözüm, herhangi bir bakıma gerek duymadan farklı tiplerdeki hareketleri de giderme özelliklerine sahip olarak dizayn edilmiş metal körüklü kompansatörlerdir. Kısaca “boru hattı, kanal ve tanklarda, ısıya bağlı genleşme ve büzülmelerin sebep olduğu, boyutsal değişimi absorbe etmek ve bununla birlikte oluşan problemleri de ortadan kaldırmak için kullanılan, üzerinde bir yada daha fazla körük elemanı bulunduran aparat”  olarak tanımlanabilir. Genleme parçalarının ana elemanı metal körüklerdir. Şekli, tek yada çok katlı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmesinden dolayı yay gibi çalışır. Bunların ihtiyaç duyulduğu sistemlerde kullanılabilmesi için,çalışma şartlarına ( sıcaklık, basınç, hareket miktarı, akışkan özellikleri vb. gibi) uygun şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.

Kompansatör Tipleri

Muhtelif ve alternatif çözümler içinde en sağlıklı, en pratik ve en ekonomik çözüm olarak önerilmektedir. Isıl genleşmelerden dolayı borulardaortaya çıkan hareketin absorbe edilme şekline göre kompansatörlerindizayn şekilleri 3 ana gruba ayrılır.

1. EKSENEL KOMPANSATÖRLER :
Eksenel kompansatörler, düz boru hatlarında, boru ekseni boyunca oluşan ısıl genleşmeyi absorbe eden genleşme parçalarıdır. Borulama sistemi kendi içerisinde muhtelif genleşme bölümlerine ayrılarak sabit noktalar vasıtası ile izole edilirler. Böylece bir genleşme bölgesinde oluşan hareket bu bölge içerisinde kullanılan eksenel kompansatör vasıtası ile emilir

2. YANAL KOMPANSATÖRLER :
Yanal kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeleri eksene dik bir düzlemde absorbe edebilen, bir veya iki açısal kompansatörün oluşturduğu meydana getirdiği özel kompansatör tipleridir.. İki körük arası mesafenin açılması emilebilecek genleşme miktarını da arttırmaktadır. Bu tipteki kompansatörler çok büyük miktarlardaki genleşmeleri absorbe edebilirler.Birden fazla yanal kompansatör kullanılarak oluşturulan sistemler çok büyük genleşmelerin emilmesinde en etkili çözümlerdir.

3. AÇISAL KOMPANSATÖRLER :
Açısal kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru düzlemine dik bir düzlemde açısal harekete dönüştürerek boru hattındaki genleşmeyi alan kompansatör tipleridir. Genel olarak tek bir yöne (boru ile dik eksende) yada birden fazla yöne oluşabilecek hareketleri absorbe ederler. İki yada daha fazla açısal kompansatör kullanılarak oluşturulan kombinasyonlarda çok büyük miktarlarda genleşmeleri emmek mümkün olmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Telefon:0 216 393  50 70

Mail:[email protected]

You Might Also Like