Yumuşak Salmastralar Hakkında

Yumuşak Salmastralar Hakkında

Yumuşak Salmastralar Hakkında. Yumuşak Salmastra ,  pekçok sektör kolunda kullanım alanı bulunan sızdırmazlık ürünleridir. Üretimlerinde pekçok malzeme türü kullanılır, bunların kombinasyonları ile gereken kimyasal mukavemet, sıcaklık ve basınç dayanımı elde edilir. Vanalar, tank giriş kaportaları, pompa ve mikserler gibi kullanım yerleri vardır.

Bu salmastralar; kullanıldığı alandaki, akışkana, basınca ve sıcaklığa göre farklılık göstermektedir.

Genel prensip olarak her yumuşak salmastra bir iplik ve yağlayıcıdan oluşmaktadır. Bu iki kısmın bir aradaki performansı salmastranın dayanımına etki etmektedir. Dolayısıyla uygun bir yumuşak salmastra seçimi yapabilmek adına uygulama koşulları (sıcaklık, basınç, akışkan bilgisi, pompa devri vb.) detaylı olarak bilinmektedir.

Pompalarda transfer edilen akışkanın pompa gövdesi ile dönen mil arasındaki aralıktan dışarıya sızmasını önlemek veya kontrol etmek, dışarıdan hava emilmesini engellemek için yumuşak salmastra kullanılmaktadır. Yumuşak salmastralardan beklenen en önemli özelliklerden biri, sürtünme katsayısının düşük olması ve mil ile salmastranın sürtünmesi ile oluşan ısıyı üzerinden gövdeye iletebilmesi için ısı iletkenlik kabiliyetinin yüksek olmasıdır.

Bazı uygulamalarda salmastra ile milin sürtünmesi ile ısınan mili ve salmastrayı soğutmak için salmastra sıvısı kullanılabilir. Bu yöntem özellikle akışkanın içerisinde partiküller bulunduğunda tercih edilmektedir. Bu şekilde hem oluşan ısı uzaklaştırılmakta hem de mil ile salmastra arasındaki partiküller temizlenerek daha iyi bir sızdırmazlık yüzeyi elde edilmektedir.

İdeal bir Yumuşak Salmastra:

  • Basınç, hız, sıcaklık, akışkan gibi kullanılacağı ortam şartlarına uygun olmalıdır.
  • Değişik şartlarda kullanılabilmeli, böylece stok çeşitleri en aza indirilebilmelidir.
  • İlk alıştırma periyodunda mil ve salmastra yuvasına kolay ve kısa sürede adapte olabilmelidir.
  • Mil salgısını hareket halindeyken absorbe edecek kadar elastik olmalıdır.
  • Fazla sürtünme ve ısı oluşturmamalıdır.
  • Mili aşındırmamalı, korozif etkisi olmamalıdır.
  • Sık sık bakım ve ayarlama gerektirmemelidir.
  • İstenilen çapta bükülebilecek kadar esnek olmalı, büküldüğünde kesitinde deformasyon olmamalıdır.
  • Uzun ömürlü ve ekonomik olmalıdır.

Kullanım Oranları

Sanayide; %60 örgülü salmastra % 40 mekanik salmastra

Tarım ve diğer alanlarda; %98 örgülü salmastra % 2 mekanik salmastra

Ülke genelinde, tüm alanlarda;%70 örgülü salmastra % 30 mekanik salmastra kullanılmaktadır.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Posta:  [email protected]

You Might Also Like