Yumuşak Salmastra Fiyatları

Yumuşak Salmastra

Yumuşak Salmastra;  İşletmelerde; vanalarda, pompalarda vb. birçok uygulamada kullanılmaktadır. Bu salmastralar; kullanıldığı alandaki, akışkana, basınca ve sıcaklığa göre farklılık göstermektedir.

Genel prensip olarak her yumuşak salmastra bir iplik ve yağlayıcıdan oluşmaktadır. Bu iki kısmın bir aradaki performansı salmastranın dayanımına etki etmektedir. Dolayısıyla uygun bir örgülü salmastra seçimi yapabilmek adına uygulama koşulları (sıcaklık, basınç, akışkan bilgisi, pompa devri vb.) detaylı olarak bilinmektedir.

Yumuşak Salmastra Fiyatları

Yumuşak Salmastra Fiyatları

Pompalarda transfer edilen akışkanın pompa gövdesi ile dönen mil arasındaki aralıktan dışarıya sızmasını önlemek veya kontrol etmek, dışarıdan hava emilmesini engellemek için örgülüsalmastra kullanılmaktadır. Yumuşak salmastralardan beklenen en önemli özelliklerden biri, sürtünme katsayısının düşük olması ve mil ile salmastranın sürtünmesi ile oluşan ısıyı üzerinden gövdeye iletebilmesi için ısı iletkenlik kabiliyetinin yüksek olmasıdır.

Bazı uygulamalarda yumuşak salmastra ile milin sürtünmesi ile ısınan mili ve salmastrayı soğutmak için salmastra sıvısı kullanılabilir. Bu yöntem özellikle akışkanın içerisinde partiküller bulunduğunda tercih edilmektedir. Bu şekilde hem oluşan ısı uzaklaştırılmakta hem de mil ile salmastra arasındaki partiküller temizlenerek daha iyi bir sızdırmazlık yüzeyi elde edilmektedir. Salmastranın soğutulma ve yağlanmasının pompanın bastığı akışkan ile yapılması en tercih edilen yöntemdir. Aşağıda belirtilen bazı çalışma koşullarında ise, salmastra sıvısı olarak doğrudan pompa tarafından basılan sıvı yerine pompadan bağımsız olarak bir dış kaynaktan sağlanan basınçlı temiz su veya sıvı kullanılmalıdır.

Yumuşak Salmastra Özellikleri

Soğutmasız sıcak su pompalarında basılan su sıcaklığı 120℃’den büyük ise;

  • Kondens pompalarında,
  • Katı madde tanecikleri içeren kumlu, çamurlu suların basılması halinde,
  • Yüksek sıcaklık nedeniyle buharlaşıp kristalleşen sıvıların, meyve suyu konsantresi, melas vb. yapışkan sıvıların basılması halinde,

Yukarıda ilk iki maddede belirtilen yüksek sıcaklık uygulamalarında ilerleyen menülerde detaylarına ulaşabileceğiniz Saf Grafit Salmastralar ile soğutma sıvısı kullanımı ihtiyacı tamamen ortadan kalkmaktadır. Saf grafitin ısı iletim kabiliyeti çok yüksek olduğundan kendisi üzerinde oluşan ısıyı gövdeye iletebilmekte ve bu sayede ilave bir soğutma sıvısına ihtiyaç duyulmamaktadır.

İLETİŞİM

TEL: 0216 393 50 70

MAİL: [email protected]

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

 

You Might Also Like