Yağ pompası, yağ deposundan aldığı yağı kuvvetli bir şekilde tüm hareketli parçalara ulaştırır. Enerjisini eksantrik kam milinden alır, aldığı güç sayesinde yağ pompası çalışmaya başlar.

Yağlamanın Gereği ve Önemi

Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç ile bakıldığında girinti ve çıkıntılar (pürüzler) görülür. Birbirine temas ederek hareket eden parçaların yüzeylerinde bulunan pürüzler, hareketi zorlaştırır. Harekete karşı zorlanma olayına sürtünme denir. Sürtünme sonucu parçalar hem ısınır ve hem de aşınır. Parçaların ısınmasına, ısınma ile genleşmesine ve mekanik dayanımının azalmasına sebep olur. Birbirine temas ederek çalışan parçalar, yağlandıkları zaman sürtünen yüzeyler arasında yağ filmi meydana gelir. Yağ, parça yüzeyinde bulunan pürüzlerin arasına dolarak sürtünmeyi en aza indirir. Sürtünme en aza inince de aşınma ve ısınma da en aza iner.

Yağ Pompasının Görevleri

  • Aşınmadan dolayı oluşan pislikleri temizlemek.
  • Sürtünmeyi azaltarak aşınmayı önlemek.
  • Motorun soğumasına yardımcı olmak.

Yağ Pompası Çeşitleri

Farklı türde çalışan yağ pompası çeşitleri mevcuttur.

Dişli Tip Yap Pompası

Pompa içinde birbiriyle kavraşmış iki dişli bulunur. Dişlilerden birisi döndüren, diğeri dönen dişlidir. Döndüren dişli hareketini bazı motorlarda kam milinden, bazı motorlarda krank milinden alır. Dişliler döndüğünde giriş kanalından gelen ve diş boşluklarına dolan yağ çıkış kanalına taşınır. Taşınan yağın miktarı dişlilerin dönme hızına ve yağ kalınlığına bağlıdır. Dişli pompaların üretimi nispeten ucuzdur.

 

Paletli Tip Yağ Pompası

Paletli yağ pompasında dişli yerine paletler kullanılır. Paletler, pompa gövdesi içinde, eksenden kaçık olarak dönen palet başlığındaki yuvalarına takılır. Yuva içindeki palet yayları, paletleri devamlı olarak gövde yüzeyi ile temas halinde tutar. Palet başlığı pompa miline bağlıdır. Mil döndüğünde paletler, giriş kanalı önünde büyüyen ve çıkış kanalı önünde sıfıra kadar küçülen bir hacim meydana getirirler. Yağın taşındığı hacmin sıfıra düşmesiyle yağ ana yağ kanalına basılır. Dişli tip pompalara kıyasla, düşük hızlarda bile daha yüksek bir yağ basıncı ve teslimat oranı sağlayabilir.

 

Rotorlu Tip Yağ Pompası

Rotorlu tip yağ pompasında iç rotor, rotor yuvasında pompa mili döndüğünde iç rotor ile çalışan dış rotor, yağ giriş kanalında büyüyen ve yağ çıkış kanalında sıfıra kadar küçülen değişken bir hacim meydana getirir. Giriş kanalında büyük hacme alınan yağ, çıkış kanalında hacmin sıfıra düşmesiyle ana yağ kanallarına basılır. Yüksek yağ basınçları ve teslimat oranları elde ederler ve aynı zamanda sessiz çalışırlar.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Mail: [email protected]

You Might Also Like