Su Pompası  Nedir ?

Su Pompası  sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir mekanizmadır. Bir pompa, sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır.

1) Pozitif yer değiştirmeli pompalar (Hacimsel) : Bu pompalarda su pompası içindeki akışkan hacmi değişmekte, çalışma sadece mekanik ve statik kurallara bağlı kalmakta ve pompa içindeki akışkan hacmi değişmektedir Hacimsel pompalar şu şekilde sınıflanır:

1.a) Pistonlu pompalar

1.a.1) Pistonlu pompalar

1.a.2) Diyaframlı pompalar

1.b) Rotatif pompalar :

1.b.1) Tek rotorlu pompalar : Kayar paletli pompalar, esnek borulu pompalar, vidalı pompalar, peristaltik pompalar

1.b.2) Çok Rotorlu Pompalar : Dişli pompalar, loblu pompalar, vidalı pompalar, çevresel pistonlu pompalar

2) Rotodinamik pompalar : Bu pompalarda ise akışkanın içinde çalışan bir çark bulunur. Kapalı hacim söz konusu değildir.

 

Pompa verimi LNP nedir?

Su Pompası verimi, sıvıya net olarak aktarılan hidrolik gücün mil gücüne oranıdır.

Su Pompası verimi; pompanın tipine, debisine ve özgül hızına bağlı olup %30 ile %85 arasında bir değerdir.

Sistem verimi; pompa ve motor veriminin toplam halidir. Metre olarak ifade edilen pompa mano metrik yüksekliği basılan sıvının türünden bağımsızdır. Sıvının kinematik viskozitesi 20 mm2/s ‘den küçük olması halinde bir pompa aynı hızda çalıştırıldığında basılan sıvının cinsi ne olursa olsun pompa manometrik yüksekliği değişmez. Pompa çıkış basıncı aşağıdaki gibi sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir

Dalgıç pompa nedir ?

Dalgıç Pompalarda,  motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kaplanmıştır. Herhangi bir dış hava basıncına dayanmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın açık noktadan pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan pompaları popülerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır.

 

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Mail: [email protected]

You Might Also Like