Kompansatör Nedir?

Kompansatör sıcak ve soğuk akışkanlar taşıyan yada yüksek oranda çevre ısı değişimlerinemaruz kalan boru hatlarındaki, ısıya bağlı genleşme yada büzülmenin sebepolduğu boyutsal değişimi gideren esnek metal körüklü parçalara KOMPANSATÖR adı verilmektedir. Boru hatlarında boyutsal değişimlere karşı birönlem alınmadığı taktirde, tesisat üzerinde oluşan yoğun baskı, sistemdekibağlantı noktaları ve cihazlara yansır.

Bu ve buna benzer sorunların ortadan kaldırılmasında en uygun ve hesaplı çözüm, herhangi bir bakıma gerek duymadan farklı tiplerdeki hareketleride giderme özelliklerine sahip olarak dizaynedilmiş metal körüklü kompansatörlerdir.Kısaca “boru hattı, kanal ve tanklarda, ısıya bağlı genleşme ve büzülmelerinsebep olduğu, boyutsal değişimi absorbe etmek ve bununla birlikte oluşanproblemleri de ortadan kaldırmak için kullanılan, üzerinde bir yada daha fazlakörük elemanı bulunduran aparat” kompansatör olarak tanımlanabilir.Genleme parçalarının (kompansatör) ana elemanı metal körüklerdir. Şekli, tekyada çok katlı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmesinden dolayı yay gibiçalışır. Kompansatörlerin ihtiyaç duyulduğu sistemlerde kullanılabilmesi için,çalışma şartlarına ( sıcaklık, basınç, hareket miktarı, akışkan özellikleri v.b.gibi) uygun gerektirir.

BOYUT (boru çapı): Kompansatörlerin kullanılacağı boru hattının çapıkompansatörlerinde çapını belirlemektedir. Kompansatörlerin çapları,dayanabileceği basınç ve sıcaklık değerlerini farklı şekillerdeki hareketleri(eksenel , yanal,açısal) absorbe edebilme kabiliyetini belirlemektedir.

AKIŞKAN: Kompansatör seçimi öncesinde, metal körük ile temas edecekolan akışkanın (sıvı) , önceden belirtilmesi gerekmektedir. Aşınma, paslanmave yoğunluk durumları gibi işletme şartları için özel malzemeler ve dizaynlargerekmetedir. Ve kompansatörlerin kullanımı esnasında da boru sistemlerinintemizliğinde kullanılan malzemelerin körük malzemesi ile uyumlu olması gerekmektedir.

BASINÇ : Genleşme parçaları (kompansatör) tasarımlarındaki en önemli unsurhatta en önemlisi basınç değerlerinin max. Ve min. Olarak tam bir şekildebelirlenmesidir.

ISI: Kompansatörlerin (genleşme parçaları) çalışma sıcaklıkları tespit edilirken,kompansatörlerin bağlanacağı yerlerdeki olası tüm ısı kaynakları ve bunları sıcaklık değerleri incelenmelidir.

HAREKET MİKTARI : Kompansatörlerin karşı karşıya kalacağı , ısıdeğişimlerinin neden olduğu hareketler belirlenmelidir. ( Bu hareketlerin tespitedilmesindeki metotlar hesaplamalar bölümünde izah edilmiştir.)Yukarıdaki kriterlere göre tespit edilen kompansatörler, üç farklı şekildekihareketleri alabilecek şekilde dizayn edilmektedir. Kompansatörlerindizaynını ve tipini belirleyen bu hareketler, Eksenel, Yanal ve Açısal olaraksınıflandırılabilir.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Mail: [email protected]

You Might Also Like