Paletli Pompalar Hakkında

Paletli Pompalar Hakkında

Paletli Pompalar Hakkında. Paletli Pompalar özellikle düşük gürültü seviyeleri sebebiyle kapalı alanda çalışan hidrolik sistemlerde tercih edilen bir hidrolik pompa türüdür. Pompa dış hacimlerine göre ürettikleri debi yüksektir yani kapladıkları hacim diğer pompalara nazaran daha düşük, kompak bir yapıdadırlar. Paletli pompalar tek odalı ve çift odalı olmak üzere iki farklı tipte üretilirler. Sabit deplasmanlı modellerde daha çok çift odalı tasarım kullanılırken, değişken deplasmanlı modellerde ise tek odalı tasarım kullanılır

Paletli Pompalar Hakkında Çalışma Prensibi

Tüm hidrolik pompalarda olduğu gibi paletli pompalarda pozitif deplasmanlı aktarım pompalarıdır.

Paletli Pompalar HakkındaPompa milinin 180 derecelik dönüşünde artan hacim oluşturur, diğer 180 derecelik dönüşünde de azalan hacim oluşturarak sıkıştırma yaparlar .Yağ debisini aktarmasının önünde bir engel  yok ise basınçsız aktarım eğer direnç yaratan bir devre elemanı var ise basınçlı aktarım yaparlar.

Paletli  pompalarda artan ve azalan hacimlerin yaratılması statorun, miline bağlı olan rotordan kaçık  bir şekilde eksantrik olarak yerleştirilmesi ile sağlanır. Rotorun üzerine açılmış kanallarda ileri geri  serbest şekilde hareket edebilen paletler, pompa mili tahrik edildiğinde merkez kaç kuvveti etkisiyle rotordan dışarı doğru doğru savrulur ve staratora temas ederek statorun profilini takip ederler.

Yukarıdaki gibi bir kesite sahip paletli pompada mili tahrik edilip sağa doğru dönmeye  başladığında önce stator ile rotor arasındaki mesafe artmaya başlar buraya alınan yağ paletler  vasıtasıyla sağa doğru taşınır daha sonra rotor ile stator arasındaki mesafe azalmaya başlar ve paletler  yağı azalan bu hacime doğru sıkıştırır.

Örnek kesit bir tek odalı paletli pompa örneğidir. Tek odalı paletli pompaların en büyük dezavantajlarından birisi basıncın rotorun üzerine etkimesi sonucu milinin zorlanmasıdır

bu olumsuz özelliği iyileştirmek için üreticiler çift odalı paletli pompayı tasarlamışlardır. Yukarıdaki kesit bir çift odalı paletli pompaya aittir. Tek odalı paletli pompadan farklı olarak rotor ile stator eş merkezli olup, artan ve azalan hacimler yaratabilmek için stator eliptik işlenmiştir böylece statoru takip eden paletler yine rotor içerisinde ileri geri hareketi yaparak hacmi değiştirmektedirler. Bu şekilde bir tasarım yapıldığında 2 emiş ve 2 basınç odası oluşmaktadır. Bu sebeple bu tip pompalara çift odalı paletli pompalar denmektedir.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Posta:  [email protected]

 

You Might Also Like