Sirkülasyon Pompası Nedir

Sirkülasyon pompası ısıtma sistemlerinde kazanda ısınan suyun tesisattaki dirençleri yenerek ısı yayıcılara iletilmesini sağlar. Suyun kalorifer sistemlerindeki dolaşımını sağlamak için sadece santrüfüj pompalar uygundur.

Pompanın çalışması sırasında emme borusundaki basınç azalır ve basma borusundaki basınç artar. Pompa basıncı, boru şebekesindeki basınç kayıplarını karşılamayı sağlar.

Sirkülasyon Pompasının İç Yapısı

Sirkülasyon pompaları motor yapılarına göre iki çeşittir.

  • Islak rotorlu pompalar
  • Kuru rotorlu pompalar

Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemlerinde ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları kullanılır. Islak rotorlu pompalarda, basınçlandırılan akışkanın rotor gömleği içerisinden rotor etrafında dolaşmasına ve rotor milinin oturduğu karbon yatakları ıslatıp bir nevi yağlamasına izin verilir.

Bu şekilde motorun sargı ve yatak grubundaki ısınma problemleri bertaraf edilir. Islak rotorlu pompa motorlarının üzerinde soğutma kanatçıkları ve soğutma fanı yoktur. Bundan dolayı sessiz çalışırlar.

Ayrıca pompalarda sızdırmazlığı sağlayan, pompanın gövdesi içerisindeki en önemli parçalarından biri olan salmastra, ıslak rotora sahip pompalarda kullanılmaz ve düşük servis ve bakım maliyeti oluşur.

Sirkülasyon Pompası Kontrolü

  • Pompayı susuz çalıştırmayın. Pompayı yağlamayın.
  • Pompa standartlara uygun olarak topraklanmış bir elektrik tesisatına bağlanmalı ve topraklanmalıdır.
  • Merkezi ısıtma sisteminde biri yedek olmak üzere iki adet sirkülasyon pompası bulunur. Pompalar ayda bir değişimli olarak çalıştırılır. Pompaların ikisini de aynı anda çalıştırmak elektrik sarfiyatını arttırır ve pompaların daha çabuk arıza yapmasına sebep olur.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Mail: [email protected]

You Might Also Like