Hidrofor Nedir

Hidrofor veya su deposu bağlantılı sistemler çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda kurulur,ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı tesisat sistemlerinde beraber de bağlanabilir.

Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine (basınçlandırma deposu) denir. Basınçlandırma işlemini tank, pompa ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar.

 

Çalışma Prensibi

Hidrofor tankı, işletme (çalışma) basıncına göre standartlarla belirtilen kalınlıkta çelik saç malzemeden yapılır. Tankın, sistemindeki görevi yardımcı elemanları üzerinde taşımak, su ve havayı bir araya getirerek suya istenilen basınçlandırmayı vermektir. Bir kısım hidrofor tanklarında hava temini için kompresör yerine hava subabı veya hava enjektörü kullanılır. Bazı tanklarında ise su ve hava bölgesi bir membranla ayrılır. Membran olarak basınca dayanıklı ve biçimlendirilmiş lastik kullanılır.

 

 

HİDROFOR SİSTEMİ NELERDEN OLUŞUR

 Arzu edilen basınçta sürekli ve konforlu su sağlamak için hesabı yapılmalı ve pompa tipine uygun olarak pompası ve basınç tankı seçimi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır. Sistemin bileşenleri ve görevleri aşağıda yer almaktadır.

1- Hidrofor Pompası: Debi ve basma yüksekliklerine uygun olarak pompa seçilmelidir.

2- Basınç Tankı: Pompa kapasitesine uygun olarak basınç tankı seçilmelidir. Büyük hacimde basınç tankı seçimi , sistemini az devreye girip çıkarmakta, böylelikle ömrünü uzatmaktadır.

3- Basınç Şalteri: Sistemin start stop kumandasıdır. Hidrofor sistemi üzerinde bulunan hidrofor basınç şalteri, pano içerisindeki kontaktörleri çektirerek hidroforun pompa motorlarını çalıştırmakta ve istenen basınca geldiğinde kontaktörleri bırakmakta, böylelikle hidrofor pompası durmaktadır.

4- Elektrik Panosu: Sistemin kontrol panosudur. Elektrik panosu içerisinde, motorun amperine göre motor koruma rölesi, otomat, kontaktör, termik ve on/off anahtarı bulunmaktadır.

5- Manometre: Sistemin hangi basınçta çalıştığının göstergesidir.

6- Beş Yollu Vana: Sistemin mekanik parçalarını birleştirme ve su çıkışı görevlerini görmektedir.

7-Fleks Hortum: Alttan küreli paket hidroforlarda ve düşey milli hidroforlarda basınç tankına montaj elemanıdır.

Seçimi Nasıl Yapılır ?

Çevre ve işletim şartlarına uygun olan hidrofor seçiminde ilk adım pompa kapasitesinin doğru olarak belirlenmesidir. Daha sonra tipinin belirlenebilmesi için:

  • Emiş yapması gerekiyor mu? Gerekiyorsa emiş mesafesi kaç metredir?
  •  Kullanılacak suyun özellikleri nelerdir? (Sıcaklık, kirlilik derecesi, agresivitesi)
  • Elektrik şebekesinin özellikleri (Monofaze-Trifaze)
  •  Monte edileceği mekan gerekli boşluğa ve hava sirkülasyonuna sahip mi?
  • Monte edileceği yerin yakın çevreye etkisi (Gürültü Seviyesi)

Gibi soruların net olarak cevaplanması gereklidir.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Mail: [email protected]

You Might Also Like