Dinamik Salmastra Hakkında

Dinamik Salmastra Hakkında

Dinamik Salmastra Hakkında. Dinamik Salmastralar; dönen ve sabit kısımdan oluşan dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi ve istenmeyen akışkan ve partüküllerin ortama girmesini engelleyen parçalardır. Mekanik salmastralarda sabit eleman pompanın gövdesinde sabitlenmiştir.Döner eleman ise pompa miline sabitlenmiş olup pompa çalışınca dönmektedir. Mekanik Salmastra bileşenlerini şöyle sıralayabiliriz;

Döner eleman ve sabit eleman çalışma yüzeyleri;yay ve pompalanan sını basıncı aracılığı ile birbirlerine kuvvet uygularlar.Döner eleman o-ringleri ;döner eleman ile mil arasındaki sızdırmazlığı,sabit eleman o-ringi ve sürtünme yüzeyleride sıvının atmosfer tarafı sızdırmazlığını sağlarlar. Pompalanan sıvı çalışma sırasında iki yüzey arasında (sabit ve döner yüzeyler)yağlama filmi oluşturur.Dinamik Salmastra Hakkında

Yağlama filminin buharlaşmasıyla ;buharlaşma bölgesinde mikroskopik tortular oşuşmaya başlar ve bu tortular salmastra boşluğunda kalarak aşınmaya sebeb olurlar.Bu tip tortulaşma bir çok sıvı tipinde görülmektedir.Pompalanacak sıvının kristalleşme durumu varsa o zaman aşınmaya karşı daha dirençli tc.ve sic karbür yüzeyler tercih edilmelidir. Bu yüzeylerin salmastra boşlukları daha dar olacağından katıların girme riski ve tortu oluşma riski daha az olacaktır.

Dinamik Salmastra Hakkında Tanımı

 

Dinamik Salmastralar, dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi için kullanılan elemanlardır. Aynı zamanda istenmeyen akışkan ve partiküllerin ortama girmelerini önler. Başka bir tarifle, eğer bir makine parçasının içinden kuvvet geçmesi isteniyor, fakat akışkan geçmesi istenmiyorsa, araya salmastra konulması gerekmektedir.
Dinamik salmastra; makine veya pompa gövdelerine montajlanmış, sabit eleman karşısında dönen mile bağlı olarak baskı altında kalmış bir baskı elemanı ve yüzeysel kaçakları engellemek için elastomerler ve yardımcı destek elemanlarından oluşur. Mekanik salmastralar yüzeylerinde oluşan basınçlara göre balanslı ve balanssız olarak iki gruba ayrılır.
Mekanik salmastra; pompanın sıvıyı atmosferden ayıran bir parçasıdır. Mekanik salmastraların çoğu, EN 12756 sayılı Avrupa standardına göre üretilmektedir. Mekanik salmastra çeşitleri: O-ringli, körüklü ve tek parça salmastra olan kartuş salmastralardır. Herhangi bir salmastra seçmeden önce, sıvı ve dolayısıyla salmastranın o sıvıya direnci hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:
– Sıvı tipinin tespit edilmesi
– Salmastranın maruz kalacağı basıncın tayin edilmesi
– Salmastanın maruz kalacağı hızın tayin edilmesi
– Yapısal boyutlarının belirlenmesidir.

İletişim ;

Tel: 0216 393 50 70

Posta:  [email protected]

You Might Also Like