Aç Kapa Salmastra TANIMI

       
Aç Kapa Salmastra, dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi için kullanılan elemanlardır. Aynı zamanda istenmeyen akışkan ve partiküllerin ortama girmelerini önler. Başka bir tarifle, eğer bir makine parçasının içinden kuvvet geçmesi isteniyor, fakat akışkan geçmesi istenmiyorsa, araya salmastra konulması gerekmektedir.
Mekanik salmastra; makine veya pompa gövdelerine montajlanmış, sabit eleman karşısında dönen mile bağlı olarak baskı altında kalmış bir baskı elemanı ve yüzeysel kaçakları engellemek için elastomerler ve yardımcı destek elemanlarından oluşur. Mekanik salmastralar yüzeylerinde oluşan basınçlara göre balanslı ve balanssız olarak iki gruba ayrılır.
Mekanik salmastra; pompanın sıvıyı atmosferden ayıran bir parçasıdır. Mekanik salmastraların çoğu, EN 12756 sayılı Avrupa standardına göre üretilmektedir. Mekanik salmastra çeşitleri: O-ringli, körüklü ve tek parça salmastra olan kartuş salmastralardır. Herhangi bir salmastra seçmeden önce, sıvı ve dolayısıyla salmastranın o sıvıya direnci hakkında bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:
– Sıvı tipinin tespit edilmesi
– Salmastranın maruz kalacağı basıncın tayin edilmesi
– Salmastanın maruz kalacağı hızın tayin edilmesi
– Yapısal boyutlarının belirlenmesidir.

Aç Kapa Salmastranın BİLEŞENLERİ

 

       Mekanik salmastra Dönen Kısım ve Sabit Kısım olmak üzere iki bileşenden oluşur.

Aç Kapa Salmastra Salmastradaki sabit kısım, pompa gövdesinin içinde sabitlenmiştir. Salmastranın dönene kısmı ise, pompa miline sabitlenmiştir ve pompa çalışınca dönmektedir.
– İki adet primer salmastra yüzeyi, yay ve sıvı basıncı aracılığıyla birbirlerine kuvvet uygular. Çalışma sırasında iki salmastra arasında bulunan dar aralıkta bir sıvı filmi oluşur. Bu film atmosfere girmeden önce buharlaşır ve salmastra sıvısını sıkılaştırır.
– Sekonder salmastralar, iç aksam ve mil arasında sızıntı oluşmasını engeller.
– Salmastra yüzeyleri, yay aracılığıyla mekanik olarak birbirlerine kuvvet uygularlar.
– Yay tespit parçası, mildeki momenti salmastraya aktarır. Mekanik körük salmastralar aracılığıyla moment doğrudan körükler üzerinden aktarılır.

Detaylı Bilgi İçin…

 

 

   TEL: 0216 393 50

   TEL: 0216 393 50 72

  MAİL: [email protected]

You Might Also Like